Luns, Decembro 11, 2023

PROPOSTA PARA INCLUIR NA ORDE DO DIA

Leave this field blank
Nome e Apelidos:
NIF/NIE:
As propostas que finalmente sexan incluidas na orde do día, terán que ser expostas e tratadas pola persoa que as propuxo. De non asistir a Xunta Directiva tomará a iniciativa de tratar o asunto ou non.