Xoves, Febreiro 22, 2024

Representación en Asamblea Xeral

Para ceder o teu voto a outro membro da Asamblea Xeral. Descarga e imprime o seguinte modelo pdf, e unha vez cuberto e asinado, a persoa que che represente na Asamblea Xeral o entregue a Xunta Directiva antes do comezo da reunión.