Martes, Maio 21, 2024

CESIÓN E DIRECIÓN DO VOTO

Leave this field blank
Nome e Apelidos:
NIF/NIE:
Desexo que a Xunta Directiva me represente na Asamblea Xeral. E dirixo o meu voto tal e como a continuación expoño: