M.Maria

MARÍA ARAUJO REY

Foma parte da Directiva dende 2021 como Vicepresidenta

Formou parte da directiva na Presidencia dende 2009 ata 2018 e como Tesoureira dende 2018 ata 2021